Category Archives: Tử Vi 2018

Tử vi 2018 Dành cho Nữ Tuổi Kỷ Dậu 1969

Tổng quan tử vi nữ mạng Kỷ Dậu:   Boi tu vi thấy rằng Kỷ Dậu nữ mạng phải trải qua khá nhiều gian truân, vất vả ở tiền vận và trung vận, bước sang đến hậu vận mới được thảnh thơi, an nhàn tận hưởng những thành quả đã gây dựng được. Những người này […]

Tử Vi năm 2018 cho nữ Tuổi Ất Hợi(1995)

Ất Hợi phần số Quý Cô Tương khắc tuổi mạng, sóng xô vào đời Hiền lành, chẳng muốn đua bơi Lại không bền chí, vận thời đổi thay Thuận sanh Xuân Hạ thì may Nghịch sanh lỗi số, đắng cay duyên tình Tuổi Xuân chìm nổi, lênh đênh Tha phương lập nghiệp một mình dễ […]

Tử Vi năm 2018 cho nữ Tuổi Quý Hợi (1983 )

Quý Hợi mạng Thủy Quý Cô Tương sanh tuổi mạng, đường vô lộc tài Tánh tình điềm đạm hòa hài Thanh sắc đầy đủ, trong ngoài dễ nên Vào đời thường gặp may hên Thu Đông sanh thuận, vũng bền gia cang Nghịch sanh duyên phận lỡ làng Bạc tiền không thiếu, vương mang nỗi […]

Tử Vi 2018 Qúy Cô nữ Tuổi Giáp Tuất (1994)

Giáp Tuất, tuổi mạng tương sanh Tấm lòng ngay thẳng, Trời dành lộc cho Nên hư, thành bại tự lo Không nhờ thân tộc, đói no một mình Có duyên ăn nói thân tình Xa quê lập nghiệp, gia đình dễ nên. Tiền vận không được may hên Nhưng không cực khổ, xuồng lên từng […]

Tử Vi năm 2018 cho nữ mạng Tuổi Nhâm Tuất (1982)

Nhâm Tuất phần số Quý Cô Tuổi Thổ mạng Thủy, lấn xô nhau hoài Nay Đông, mai đã ở Đoài Đổi thay nhiều độ, trong ngoài khó yên Tự tin tài trí thông minh Trèo cao, té nặng, danh thinh khó bền Trong tay cũng có bạc tiền Vào ra từng lúc, liên miên vơi […]


GIẢM GIÁ 24%